แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (สำหรับครู)
คำชี้แจง ๑ แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒ แบบสอบถามฉบับนี้มี ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไป
เพศ *
๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันคริสต์มาส
มาก
ปานกลาง
น้อย
การวางแผนงานในการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การจัดเตรียมงาน คำสั่ง กำหนดการเป็นไปอย่างเหมาะสม
สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
คณะครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service