OBSZARY ZDEGRADOWANE W GMINIE WYSZOGRÓD
Szanowni Państwo,

Gmina Wyszogród przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023. Dokument pozwoli określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy oraz ubiegać się o wsparcie w ramach funduszy unijnych.
Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie właśnie takich obszarów na terenie Gminy.
Państwa głos jest szczególnie istotny – pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji.

W poniższej ankiecie proszę wskazać obszar, który wymaga Pani/Pana zdaniem konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych ze względu na kumulację problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a następnie ocenić wskazane problemy
w skali 1-5.

Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy momencie.

1) Proszę wskazać max. 4 ulice w Wyszogrodzie lub/i 1 miejscowość wiejską, które wg Pani/Pana wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych, eliminujących negatywne zjawiska. *
Your answer
2) Co Panią/Pana łączy ze wskazanymi obszarami? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź) *
Required
3) Proszę ocenić problemy społeczno-gospodarcze występujące na wskazanych przez Panią/Pana obszarach. *
0 - nie wiem
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Uzależnienia (alkohol, narkotyki, inne)
Niski poziom bezpieczeństwa
Niewystarczający poziom edukacji
Starzenie się społeczeństwa
Niski poziom udziału mieszkańców w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym
Niski poziom integracji mieszkańców
Mała liczba przedsiębiorstw
Brak zakładów usługowych (np. szewc, zegarmistrz)
Niedostateczna liczba nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą
4) Proszę ocenić problemy funkcjonalno-przestrzenne występujące na wskazanych przez Panią/Pana obszarach. *
0 - nie wiem
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
Niewystarczające zagospodarowanie terenów publicznych (np. ławki, mała architektura, place zabaw, siłownie zewnętrzne)
Niewystarczająca oferta usług publicznych (np. przedszkola, żłobki)
Zły stan dróg gminnych
Niedostatek lub zły stan chodników i ścieżek rowerowych
Niedostatek oświetlenia publicznego
Niedostateczne połączenia komunikacji zbiorowej
5) Proszę ocenić problemy techniczne i środowiskowe występujące na wskazanych przez Panią/Pana obszarach. *
0 - nie wiem
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
Stan techniczny budynków mieszkalnych (zniszczone elewacje, stare sieci, dachy)
Zły stan techniczny budynków publicznych
Zły stan zabytków
Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych
Zanieczyszczenie przestrzeni odpadami
Zanieczyszczenie powietrza przez stare systemy grzewcze
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Wiersz 1
6) Płeć *
7) Wiek *
8) Wykształcenie *
9) Status zawodowy *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms