SET 1 : Soalan Percubaan SPM Sejarah K1 2016 (Johor)
Jawab semua soalan
Nama Penuh : *
Your answer
Nama Sekolah : *
Your answer
Nama Kelas : *
Your answer
1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi? *
1 point
2. Bagaimanakah Shih Huang Ti menyatukan seluruh wilayah kecil di China? *
1 point
3. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat demikian supaya *
1 point
4. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara? *
1 point
Captionless Image
5. Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam kepada dakwah Islamiah? *
1 point
6. Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk bantuan yang diberikan? *
1 point
7. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam? *
1 point
Captionless Image
8. Maklumat berikut berkaitan siri peperangan dalam sejarah Islam. *
1 point
Captionless Image
9. Apakah kesan perjanjian tersebut? *
1 point
Captionless Image
10. Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah? *
1 point
11. Bagaimanakah dasar sosial Islam menarik minat golongan Kristian di Eropah untuk memeluk agama Islam? *
1 point
12. Apakah persamaan tokoh-tokoh di bawah? *
1 point
Captionless Image
13. Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam? *
1 point
Captionless Image
14. Apakah perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Asia Tenggara setelah kedatangan Islam? *
1 point
15. Apakah fungsi baitulmal yang diperkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh? *
1 point
16. Akta Pemagaran Tanah telah dikuatkuasakan oleh kerajaan British pada abad ke-18? *
1 point
17. Apakah maksud imperialisme? *
1 point
18. Senarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan *
1 point
Captionless Image
19. Apakah kesan pengenalan Akta Tanah Simpanan Melayu (1913) terhadap orang Melayu? *
1 point
20. Mengapakah perkembangan lebih pesat berlaku di pantai barat Tanah Melayu semasa penjajahan British? *
1 point
21. Mengapakah imperialis Barat berminat untuk menguasai China dan India pada abad ke-17? *
1 point
22. Apakah persamaan perjuangan nasionalisme Raden Adjeng Kartini dan Pertubuhan Muhammadiyah? *
1 point
23. Senarai berikut merujuk kepada pemimpin tempatan *
1 point
Captionless Image
24. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh negara bangsa yang dibentuk melalui amalan realpolitik? *
1 point
Captionless Image
25. Maklumat berikut merupakan kata perbilangan adat yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. *
1 point
Captionless Image
26. Apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? *
1 point
27. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? *
1 point
Captionless Image
28. Usaha pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni telah dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-20 lagi. *
1 point
29. Bagaimanakah cara yang digunakan oleh tokoh-tokoh negara berikut untuk mencapai kemerdekaan negara? *
1 point
Captionless Image
30. Rajah berikut berkaitan langkah ke arah pembentukan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
31. Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan? *
1 point
32. Maklumat berikut berkaitan senarai yang terkandung dalam pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia. *
1 point
Captionless Image
33. Bilakah Jalur Gemilang akan dikibarkan separuh tiang? *
1 point
34. Maklumat berikut merujuk kepada program dalan Rancangan Malaysia Keempat. *
1 point
Captionless Image
35. Rajah berikut merujuk kepada cabaran wawasan 2020. *
1 point
Captionless Image
36. Apakah matlamat Liga Bangsa pada tahun 1919? *
1 point
37. Apakah kesan daripada kemunculan Blok Dunia Berikut? *
1 point
Captionless Image
38. Malaysia menentang Dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? *
1 point
39. Maklumat berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean. (m/s 258) *
1 point
Captionless Image
40. Rajah berikut menunjukkan situasi di Asia Tenggara pada tahun 1963. (m/s 225) *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy