Přihláška na kurz Lodní tesař
Už nemáme místo pro lodě pod střechou - přijímáme jen účastníky bez lodí.
Příjmení, jméno *
Your answer
Přezdívka
Your answer
Trvalé bydliště *
Your answer
Rodné číslo *
Your answer
Email *
Your answer
Mobil *
Your answer
Evidenční číslo přístavu/střediska *
Pokud nejsi v roce 2018 registrovaný v Junáku, napiš "neregistrován".
Your answer
Preference *
Doprovod *
Kolik dalších lidí, kteří se neúčastní vlastního kurzu, s tebou přijede? (u dětí zmiň i věk)
Your answer
Umíš plavat? *
Zdravotní a stravovací omezení, alergie *
Prohlášení *
Před zahájením řízení lodi se náležitě seznámím s relevantními právními předpisy (zejména Řád plavební bezpečnosti, zákon o vnitrozemské plavbě) a budu je dodržovat stejně jako pokyny vydané lektory kurzu. Jsem dobrý plavec, fyzicky i psychicky připraven absolvovat tento kurz. Souhlasím s pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo projevů osobní povahy týkajících se mé osoby i mého doprovodu, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 84, § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák. v jeho platném znění. Souhlasím, v souladu s § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, aby pořadatel shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé osoby a osob mne doprovázejících, a to především pro evidenční a informační účely, související s účastí předmětných osob na této akci.
Poznámky
Tvé zkušenosti se stavbou a opravami lodí, očekávání od kurzu, přání na program, účast jen na části kurzu apod.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Junák - český skaut, z. s.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms