ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอใช้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของงานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
ขอขอบคุณความคิดเห็นของท่าน เรายินดีรับฟังคำติชมเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอกแบบสำรวจทุกข้อพร้อมแสดงความคิดเห็นของคุณให้เราทราบ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สังกัด *
ตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) *
ระดับการศึกษา *
ระยะเวลาทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ *
ท่านขอใช้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านใด *
ความคาดหวังกับระบบบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญามากน้อยเพียงใด (ในกรณีท่านไม่ได้ใช้บริการข้อใดโปรดระบุเป็น N/A) *
1 = ไม่คาดหวังอย่างมาก 5 = คาดหวังอย่างมาก
1
2
3
4
5
N/A
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดในการยื่นขอจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องและครบถ้วน
การให้บริการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา
ให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสารการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มในการยื่นขอจดมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
บริการร่างแบบฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะเวลาในการดำเนินการส่งแบบฟอร์มฯ ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์กับสถาบันบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
การประสานงานระหว่างผู้ขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาและสถาบันบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
การติดตามผลการขอทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะเวลาในการยื่นขอจดผลงวาน และได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้คำปรึกษา และติดตามผล
ความคาดหวังในภาพรวม
ความพึงพอใจกับระบบบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญามากน้อยเพียงใด (ในกรณีท่านไม่ได้ใช้บริการข้อใดโปรดระบุเป็น N/A) *
1 = ไม่พึงพอใจอย่างมาก 5 = พึงพอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
N/A
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดในการยื่นขอจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องและครบถ้วน
การให้บริการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา
ให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสารการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มในการยื่นขอจดมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
บริการร่างแบบฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะเวลาในการดำเนินการส่งแบบฟอร์มฯ ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์กับสถาบันบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
การประสานงานระหว่างผู้ขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาและสถาบันบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
การติดตามผลการขอทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะเวลาในการยื่นขอจดผลงวาน และได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้คำปรึกษา และติดตามผล
ความพึงพอใจในภาพรวม
คุณคิดว่าการให้บริการในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับงานของคุณมากน้อยเพียงใด *
ไม่มาก
มาก
คุณจะใช้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของงานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัยในครั้งถัดไปหรือไม่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการให้บริการฯ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy