Μονοήμερη εκδρομή στο χωριό Τρεις Ελιές (Σάββατο, 6 Απριλίου 2019) / One-day Trip to Three Olives Village (Saturday, April 6, 2019)
Όνομα / Name *
Your answer
Επώνυμο / Surname *
Your answer
Email *
Your answer
Τηλέφωνο κινητό / mobile number *
Your answer
Ιδιότητα *
Σύζυγος ή παιδί μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας - Relative or Friend (παρακαλώ αναφέρετε το ονοματεπώνυμο με το οποίο σχετίζεστε στην προκειμένη περίπτωση
Your answer
Αρ. Παν. Ταυτότητας/ Student id *
Your answer
Θα προσφερθεί σούπα και ένα μικρό κεραστικό ( το κόστος θα πληρωθεί από το Πανεπιστήμιο) / There will be a soup and a small pot (the cost will be paid by the University) *
ΓΙΑ ΜΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ / FOR NON STUDENTS
Για τη συμμετοχή σας στις εξορμήσεις περιβάλλοντος για ένα ακαδημαϊκό έτος (2018-19) θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €20. Η πληρωμή γίνεται μόνο με πιστωτική κάρτα σε αυτό το σύνδεσμό https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2533/pay . Στην συνέχεια αποστέλλετε την απόδειξη πληρωμής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο athletics@cut.ac.cy - For the environmental excursions for one academic year (2018-19) you must pay the amount of €20. Payment only by credit card at this link https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2533/pay Then send the proof of payment to the email athletics@cut.ac.cy
Your answer
Υπεύθυνη Δήλωση / Statement of responsibility *
Αποδέχομαι να συμμετέχω με αποκλειστικά δική μου ευθύνη έναντι όποιου προβλήματος υγείας τυχών μου παρουσιαστεί. Δηλώνω απόλυτα και αμετάκλητα ότι δεν εμπλέκω τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από οποιαδήποτε αξίωση, νομική ή με άλλο τρόπο από τυχών ατυχήματα ή τραυματισμούς που ως αποτελέσματα, μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή μου. Θεωρείται απαραίτητος ένας ιατρικός έλεγχος τους τελευταίους έξι μήνες. Έτσι ο κάθε αθλούμενος θα γνωρίζει αν η κατάσταση της υγείας του, του επιτρέπει να πάρει μέρος σε αθλητική δραστηριότητα. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δε ζητάει από τους αθλούμενους κανενός είδους πιστοποιητικό υγείας, καθώς θεωρεί τους ίδιους υπεύθυνους γι’ αυτό. I hereby certify that I accept to participate, understanding the health risks involved and accepting full responsibility in doing so. I absolutely and irrevocably release Cyprus University Technology its employees and representatives from any claim, legal or otherwise from accidents injures or outcomes that may occur as a result of my participation in sports. It is required to have a recent (within the last 6 months) medical report from a doctor. This way each athlete will know their health condition, and if they are allowed to partake in sports activities. The Cyprus University of Technology does not ask from the athletes any kind of health certificate, because each person is responsible for their own health.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service