Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
Milí záujemcovia, milé záujemkyne ,
vyplnením tohto dotazníka vyjadrujete svoj záujem o účasť na vzdelávacom programe v rozsahu 50 hodín, ktorý je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov so záujmom o témy kariérovej výchovy a poradenstva.
 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno *
Priezvisko *
Titul *
Telefonický kontakt *
E-mailový kontakt *
Vaše pracovisko je *
Kraj, v ktorom je umiestnené vaše pracovisko ? *
Názov a adresa Vášho pracoviska *
Vaše pracovné zaradenie *
Zúčastnili ste sa už vzdelávania v oblasti kariérovej výchovy alebo kariérového poradenstva? Ak áno, akého? *
Čo Vás motivuje k účasti na vzdelávacom programe "Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách" ? *
Odkiaľ ste sa o našom vzdelávacom programe dozvedeli? *
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“)dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v dotazníku uchádzača o vzdelávanie v sociálnom-psychologickom výcviku získaných prostrednítvom on-line prihlášky, pri osobnom pohovore alebo iných činnostiach súvisiacich s výberom vhodného uchádzača prostredníctvom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je prevádzkovateľom. Prevádzkovateľovi udeľujem súhlas spracúvať konkrétne tieto osobné údaje: Meno a priezvisko; Akademický titul; Môj telefonický kontakt; Moja emailová adresa; Kraj, v ktorom vykonávam svoju pracovnú činnosť; Druh zariadenia v ktorom vykonávam svoju pracovnú činnosť; Názov a adresa zamestnávateľa; Moje pracovné zaradenie; Počet rokov praxe v systéme školstva, výchovného poradenstva a prevencie; Súhlas som poskytol / poskytla na účely výberového konania a uloženia do databázy záujemcov o výcvik. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza ku cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlasom nie je dotknuté moje právo na prenosnosť, opravu, namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, namietať spracúvanie osobných údajov a právo na výmaz osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak jeho platnosť zanikne 31.12.2028. Potom, ak súhlas nebude medzičasom odvolaný, budú poskytnuté údaje anonymizované a využívané výhradne na štatistické účely. * *
Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Akonáhle sa naplní dostatočný počet účastníkov v danom regióne, budeme Vás kontaktovať z kv.np@vudpap.sk s ďalšími inštrukciami.  
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy