Српски језик и књижевност - тест 2
Тест 2 за припрему пријемног испита из предмета "Српски језик и књижевност"
1. „Већина народних ОБРЕДА подстакнута је жељом за ЗДРАВЉЕМ“. Истакнути падежни облици у реченици су: *
1 point
2. „Око срца свога поставићу стражу ЈЕДНОГ БОЛА И ЈЕДНЕ РАДОСТИ“. Истакнута стилска фигура зове се: *
1 point
3. „Само што смо ушли у парк, у тишини ноћи зачусмо шуштање лишћа“. Понављање истог сугласника или сугласничке групе у више узастопних речи (као у примеру) зове се: *
1 point
4. Ком књижевном роду припада Дантеова ''Божанствена комедија''? *
1 point
5. Морфеме истакнуте у речима ПРЕстоница и поДРШка по врсти су: *
1 point
6. Из ког књижевног дела потичу цитирани стихови: „... Селим паши отпоздрав на писмо. Тврд је орах воћка чудновата, Не сломи га, ал' зубе поломи!“ *
1 point
7. Вук Караџић је ''Српски рјечник'' и „Српску граматику'' написао: *
1 point
8. Српскословенски, који је дуго био у служби књижевног језика Срба, бива потиснут пред крај прве половине 18. века: *
1 point
9. Који језик припада јужнословенској групи језика? *
1 point
10. У ком делу Борисава Станковића се појављује лик Софке? *
1 point
11. Када се за некога каже да је пронашао СОЛОМОНСКО РЕШЕЊЕ, то значи да је: *
1 point
12. Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране:''Чуј тад јасно: кћер Капулета моћног волим страсно!'' *
1 point
13. Библиографија је: *
1 point
14. „Да ли БИСТЕ ХТЕЛИ да му помогнете?“ Истакнути глаголски облик у реченици је: *
1 point
15. Када се за некога каже да је СПАРТАНСКИ ВАСПИТАН, то значи: *
1 point
16. Хомерова ''Илијада'' припада: *
1 point
17. АЛЕКСАНДРИНАЦ је књижевни термин који означава: *
1 point
18. ''Зона Замфирова'' Стевана Сремца је: *
1 point
19. Прва ћирилска књига српске редакције, јеванђелистар преписан за хумског кнеза, Немањиног брата, зове се: *
1 point
20. Која од наведених песама не припада баладама? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service