บันทึกผลงานศิษย์เก่าสอบเนติบัณฑิต
ขอเชิญศิษย์เก่าซึ่งเป็นผู้สอบได้ความรู้กฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บันทึกผลงานลงในระบบจัดเก็บข้อมูลศิษย์ของคณะนิติศาสตร์
ชื่อ-สกุล *
โปรดระบุคำนำหน้านาม
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
รหัสนักศึกษา SPULAW
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
สมัยที่สอบได้
โปรดระบุเป็นตัวเลข
Your answer
ปีการศึกษาที่สอบได้
Your answer
ข้อมูลการสอบภาคหนึ่ง
กลุ่มวิชาที่สอบผ่าน
ข้อมูลการสอบภาคสอง
กลุ่มวิชาที่สอบผ่าน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.