แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 (ช่วงเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. ผลการสำรวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด
3. แบบสำรวจฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน
4. โปรดกรอกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms