004-มาร์ชชิ่งความดี "อนุชนคนดี" แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา "อนุชนคนดี"
คำชี้แจง ผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ "อนุชนคนดี" คือ เด็ก เยาวชนที่สนใจ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) โดยตอบคำถามจำนวน 20 ข้อให้ถูกต้อง (ผู้ที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล)
สามารถศึกษารายละเอียดใบความรู้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ ได้จาก www.teacherofthailand.com
Email address *
ชื่อ-นามสกุล (ตัวอย่างระบุชื่อจริง นายธนารัชต์ สมคเณ) *
โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน/ที่อยู่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ปัญญาวรคุณ. Report Abuse