แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service