แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ ปีงบประมาณ2564
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ปีงบประมาณ2563 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภท: *
เพศ *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Report Abuse