වකුගඩු දන් දීම පිළිබඳ මත විමසුම | Attitudes towards kidney donation
වකුගඩු රෝග අංශය - යාපනය ශික්ෂණ රෝහල

සියළුම ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් හරි ලකුණක් යොදන්න. ඔබගේ පුද්ගලික විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.
ඔබගේ විසින් දැක්වූ සහායට අපේ ස්තූතිය!

වෛද්‍ය රංග වීරක්කොඩි

Department of Nephrology, Teaching Hospital, Jaffna
Please answer all the questions. Details which can identify you personally is not expected.
Thank you for the courtesy!

Dr. Ranga Weerakkody

1. වයස / Age
Your answer
2. පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය / District of Residence
3. ලිංගය / Gender
4. ජන වර්ගය / Race
5. ආගම / Religious affliation
6. විවාහක භාවය / Civil status
7. වර්තමානයේ සිටින දරුවන් ගණන / Number of children you have
Your answer
8. අධ්‍යාපන මට්ටම / Level of Education
9. මාසික ආදායම / Monthly income
10. වකුගඩු අක්‍රිය වූ රෝගීන් වකුගඩු බද්ධ කිරීම තුලින් සුව කළ හැකි බව ඔබ දන්නවා ද? / Do you know that patients with kidney failure can be cured by kidney transplantation?
11. ඔබ ජීවත්ව සිටියදී පවුලේ අයෙක් උදෙසා ඔබගේ වකුගඩුවක් දන් දීමට කැමති ද? / Do you wish to donate a kidney to a family memeber while you are alive?
12. ඔබ ජීවත්ව සිටියදී පවුලේ අයෙක් නොවෙන කෙනෙකු උදෙසා ඔබගේ වකුගඩුවක් දන් දීමට කැමති ද? / Do you wish to donate a kidney to a non-family memeber while you are alive?
13. ඔබ දන්නා අන්දමට වකුගඩුවක් දන් දීමේදී ඒ උදෙසා මුදලක් ලබා ගත හැකිද? / If you were to donate a kidney, are you eligible for compensation?
14. ඔබ ජීවත්ව සිටියදී වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කරන්නේ නම් ඔබේ යැපෙන්නන්ට යම් දීමනාවක් රජය විසින් ගෙවිය යුතු බව ඔබ විශ්වාස කරනවාද? / If you were to become a living kidney donor, do you expect state to compensate?
15. වකුගඩුවක් දන් දුන් කෙනෙක්ට අනාගතයේ රෝගාබාධ බහුලව ඇති විය හැකි බවට ඔබ විශ්වාස කරනවාද? / Do you think kidney donation will lead to illnesses in future?
16. මොළය මියයාම හෙවත් “brain death” ගැන ඔබ අසා තිබේද? / Did you ever heard about brain death?
17. මොළය මිය ගිය කෙනෙකුගේ අවයව වෙනත් අයෙකුට බද්ධ කළ හැකි බව ඔබ අසා තිබේද? / Do you know that kidneys of a brain dead could be transplanted?
18. යම් හෙයකින් ඔබ මොළය මිය යාමකට ලක් වූවහොත් ඔබේ වකුගඩු ඉවත්කර රෝගියකුට බද්ධ කිරීමට ඔබ එකඟද? / If you were to b ecome brain dead, do you wish your ornas to be utilized for transplant?
19. ඉහත (18) ට පිළිතුර "ඔව්" නම් එකී කැමැත්ත ඔබ විසින් කලින්ම ප්‍රකාශ කර තැබීමට කැමැතිද? / if you answered "Yes" to Q18, DO you wish to declare your wish in advance?
20. ඉහත (18) පරිදි ඔබේ වකුගඩු ඉවත් කර ගන්නේ නම් ඔබේ යැපෙන්නන්ට යම් දීමනාවක් රජය විසින් ගෙවිය යුතු බව ඔබ විශ්වාස කරනවාද? / If you answered "Yes" to Q18, do you wish your dependents to be compensated?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms