ถกวาที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๔ (4th MCU Contest)
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๙ - ๓๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทีมที่ *
Your answer
กรรมการ *
ระดับที่ประกวด *
เกณฑ์การตัดสินความถูกต้อง
เทคนิคการชี้แจงกรอบความหมายหัวข้อ *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี/ข้อมูลอ้างอิง *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
การบริหารเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
เสน่ห์การใช้ถ้อยคำภาษาลีลายกตัวอย่าง *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ศิลปะการเล่าข้อเสนอแนะ/ความคิดสร้างสรรค์ *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
จิตวิทยาการจูงใจให้เห็นจริงถึงแง่มุมสำคัญ *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ภาพลักษณ์บุคลิกและมารยาทในการพูด *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
กลเม็ดการเอ่ยอ้างเหตุผล *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ความแยบยลในการโยงเรื่องเข้าสู่หลักธรรม *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ไหวพริบการตัดสินในตอบปัญหา *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 คะแนน
ความคิดเห็นของกรรมการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service