Frågeformulär till finlandssvenska psykologer angående kognitiva utredningar av barn
Vi vill med detta frågeformulär kartlägga vilka test finlandssvenska psykologer som gör kognitiva utredningar av barn använder sig av i sitt dagliga jobb. För tillfället används olika testversioner i Svenskfinland och det är oklart vilka normer som fungerar bäst för finlandssvenska barn. Vi vill därför också få information om vilka test och deltest som eventuellt upplevs som problematiska p.g.a. bristen på finlandssvenska normer, samt hur ni i ert arbete gör för att hantera dessa möjliga problem. För att få bakgrundsinformation och sammanhang frågar vi också om demografisk information och i vilken mån ni jobbar med utredningar. Informationen från detta frågeformulär kommer att användas som underlag för att bl.a. välja ut de deltest som kommer att användas i en valideringsstudie om hur finlandssvenska barn presterar i rikssvenska kognitiva test. Studiens material samlas in under år 2019-2020.

Era svar är konfidentiella och anonymiseras så att det inte finns risk för igenkänning av någon enskild respondent. Resultaten från enkäten kan komma att publiceras som en del av vetenskapliga artiklar. De kan också presenteras, på gruppnivå i anonymiserad form, på seminarier och i olika informationskanaler som riktar sig till psykologer (t.ex. Psykologi-tidningen, psykologgrupper på sociala media).

Arbetsgruppen Haavisto, Rosenqvist och Slama tackar!
Jag ger mitt samtycke till att mina svar får användas på det sätt som beskrivits ovan: *
Hur stor andel av din arbetstid utgörs av kognitiva utredningar av barn/ungdomar? *
0%
100%
Hur stor andel av din totala arbetstid jobbar du på svenska? *
0%
100%
Vilka test använder du regelbundet i utredningar av finlandssvenska barn? *
Required
Om du använder NEPSY-II, vilka deltest använder du regelbundet i utredningar av finlandssvenska barn?
De flesta deltest finns i både den finska och svenska versionen av NEPSY-II. Vissa deltest finns dock enbart i den finska eller den svenska versionen. Inom parentes anges därför i vilken version deltelstet finns: sve, fi eller sve/fi.
Wechsler-testen: Vilka normer använder du dig av? *
Om du använder NEPSY: Vilka normer använder du dig av?
Clear selection
Om du använder finska test med svenskspråkiga barn, hur gör du med de språkliga uppgifterna?
Clear selection
Finns det deltest i Wechslerskalorna och/eller NEPSY-II som du upplever som problematiska när du utreder finlandssvenska barn? I så fall, vilka?
Motivera gärna vad du upplever som problematiskt med dessa test.
Valfri fråga: Andra test jag använder mig av i kognitiva utredningar
Valfri fråga: Vilka frågeformulär använder du regelbundet i kognitiva utredningar?
Skulle du vara intresserad av att delta i forskningsprojektet om finlandssvenska barns prestationer i svenska test, genom att samla in data för finlandssvenska barn? *
Om du är intresserad eller eventuellt intresserad av att delta i projektet, vänligen lämna kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, arbetsplatsens kommun). Vi tar kontakt i mån av möjlighet, beroende på urval och tillstånd från kommunen.
Vilken region jobbar du inom? *
Required
Huvudsaklig arbetsplats *
Ålder *
Hur bedömer du din språkförmåga på svenska? *
Övriga kommentarer:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy