Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (Α+)

Αγαπητές/οί,

Το ερωτηματολόγιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (ΑΑΜ) που υλοποιείται στα Πανεπιστήμια και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των ΑΑΜ, θα βοηθήσετε σημαντικά ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και να αναδειχθούν τα σημεία που χρειάζονται βελτιώσεις ή αλλαγές.

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα αυθόρμητα, με την πρώτη εντύπωση που σάς δημιουργείται.
Δεν υπάρχουν ‘σωστές’ και ‘λανθασμένες’ απαντήσεις.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας

Επιστημονική Ομάδα Έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα»

  0. Στοιχεία Μαθήματος προς Αξιολόγηση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. Δημογραφικά

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Σχεδιασμός

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Εκπαιδευτικό Υλικό

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Εργαλεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Υλοποίηση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Αξιολόγηση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. Ανοιχτές Ερωτήσεις

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image