Проучване за социално отговорно инвестиране
Настоящото проучване е първото в България, което цели да даде пълна картина на нагласите на институционалните инвеститори и на дружествата, управляващи активи, по отношение на отговорното инвестиране и ESG факторите. То ще даде отговори относно разпознаваемостта на проблематиката сред българските инвеститори, наличието на предубеденост, степента на влияние на регулаторната рамка върху инвестиционната стратегия и хоризонт. Ударението е поставено върху проучване на вътрешните политики и правила за вземане на инвестиционни решения, съобразени с ESG факторите, включително с оглед предотвратяване на стимули за краткосрочни инвестиции посредством възнаграждението на директорите. Въпросите са изготвени така, че да дадат представа за реалните практики на бизнеса по отношение на инвестиционния процес – скрининга на дружествата, оценката на ESG рисковете в портфолиото съобразно отделните индикатори, нуждата от специализирани инвестиционни проучвания и независим съвет. Изследването търси да открие проблемни места при имплементирането на ESG факторите в инвестиционната политика, за да може да даде предложения за насърчаване на отговорното инвестиране. Обърнато е специално внимание на степента на ангажираност на инвеститорите по отношение на ESG рисковете в дружества от тяхното портфолио. Последната част от въпросника търси отговор дали е налице достатъчна прозрачност по отношение на взетите инвестиционни решения спрямо бенефициентите и собствените акционери, както и кои стандарти за разкриване на нефинансова информация са предпочитани от инвестиционната общност у нас.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Автор: д-р Елина Кърпачева
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy