ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการซื้อของกลุ่ม GEN Y ในประเทศไทย : กรณีสินค้าเสื้อผ้าประเภท fast fashion
จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้:
1)เพื่อสำรวจประสบการณ์การซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์ของคนไทย Gen Y
2) เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์ของคนไทย Gen Y

ในแบบสอบถามนี้ :
Gen Y คือ กลุ่มคนช่วงอายุ 22-37 ปี
เสื้อผ้า fast fashion หมายถึง เสื้อผ้าที่ทันสมัย ตามเทรนแฟชั่นล่าสุด (อาจเป็นสินค้าแบรนด์หรือไม่แบรนด์ก็ได้)

ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ระดับการศึกษา *
สถานะอาชีพในปัจจุบัน *
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน *
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
คุณใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ย กี่ชั่วโมงต่อวัน *
บุคคลอื่น(เช่น เพื่อน, ครอบครัว, เพื่อนร่วมงาน) มีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของคุณไหม *
คุณซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ บ่อยแค่ไหนใน 1 เดือน *
ปกติคุณซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ใดบ่อยที่สุด *
คุณให้ความสำคัญกับยี่ห้อ เวลาซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ไหม *
คุณชอบอัพเดทเทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าล่าสุด *
โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์ *
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ฉันลังเลที่จะซื้อสินค้าออนไลน์เพราะฉันไม่รู้คุณภาพของสินค้า
ฉันไม่พิจารณาซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ใช้งานยาก
ฉันไม่พิจารณาซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
มันอาจมีความยุ่งยากในการแก้ไขคำสั่งซื้อและข้อร้องเรียน เวลาซื้อสินค้าออนไลน์ (กรณีที่คืนสินค้าและคืนเงิน)
มีความเสี่ยงสูงที่ฉันจะไม่ได้รับสินค้าที่สั่งไป
ฉันไม่พิจารณาซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะข้อมูลส่วนตัวอาจหลุดออกไป
ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลในบัตรเครดิตอาจถูกโจรกรรม เวลาซื้อสินค้าออนไลน์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์ ลดระดับความตั้งใจในการซื้อของฉัน
พฤติกรรมการบอกต่อในสังคมออนไลน์ (eWOM) ประเภทเสื้อผ้า fast fashion *
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ฉันคิดว่ากระแสบอกต่อกันในสินค้าประเภทเสื้อผ้าน่าเชื่อถือ
ฉันมักค้นหาการรีวิวของลูกค้าเก่าก่อนการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
ฉันสนใจในเสื้อผ้าที่มีการบอกต่อกันมากในแง่บวก
ฉันไม่เชื่อการบอกต่อกันในแง่บวกที่มีมากเกินไป เพราะอาจเป็นการสร้างขึ้นจากคนขาย
ฉันคิดว่าการบอกต่อกันในแง่บวก มีอิทธิพลมากกว่าในแง่ลบ ในการเปลี่ยนความตั้งใจของฉันในการซื้อเสื้อผ้า
ความน่าเชื่อถือ เมื่อซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์ *
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ฉันพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ขาย เมื่อซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
ฉันตั้งใจจะกลับไปซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ร้านเดิม ถ้าผู้ขายน่าเชื่อถือ
ฉันเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ขาย เมื่อมีการให้ข้อมูล (เช่น เลขบัตรเครดิต, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์)
ฉันพิจารณาผู้ขายที่มีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (เช่น ประวััติการช๊อปปิ้ง, พาสเวิร์ด, ระบบติดตามลูกออนไลน์)
ฉันเชื่อถือคนขายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก มากกว่าคนขายที่ลูกค้ารีวิวดี
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์ *
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ฉันซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะสามารถเข้าได้ตลอดเวลา (ใช้ความพยายามและเวลาน้อย)
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เวลาซื้อออนไลน์
ฉันจะพิจารณาตัวเลือกของสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อ
ฉันซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะง่ายที่จะหาสินค้าที่ต้องการ
ฉันซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะสะดวกในการเทียบราคา
ฉันสนุกทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์
ฉันอาจซื้อสินค้าออนไลน์ถ้าฉันได้รับโปรโมชันที่ดีกว่าในร้านค้า (ส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษ)
ฉันซื้อออนไลน์เนื่องจากสินค้ามีขายเฉพาะในออนไลน์
ความตั้งใจในการซื้อเสื้อผ้า fast fashion ออนไลน์ *
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ฉันจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ อีกครั้งในอนาคต
ฉันจะไม่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ถ้าราคาแพงกว่าในร้าน
ฉันไม่กลัวที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ แม้มีความเสี่ยง
ฉันไม่คิดว่าข้อมูลในบัตรเครดิต อาจถูกนำไปใช้ผิดวิธี หากฉันซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
ฉันจะไม่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ถ้าไม่มีโปรโมชั่นที่ดี
ฉันเต็มใจในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
ขอบคุณสำหรับการสละเวลามาทำแบบสอบถามครับ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms