แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาครุศาสตร์ทุกชั้นปี
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.3 นักศึกษามีความพพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms