Prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus
Cieľom dotazníka je zistiť záujem užívateľov o využívanie konkrétnych produktov programu Copernicus pre potreby ich cielenej distribúcie v rozsahu územia Slovenskej republiky. Zdroje údajov programu Copernicus sú v dotazníku uvedené podľa tématických oblastí. V dotazníku vyznačte všetky údaje, ktoré by ste v budúcnosti radi využívali pri Vašej práci. Výstupy dotazníka stanovia priority pri publikácii a distribúcii údajov programu Copernicus.
Aký typ respondenta zastupujete? *
Nespracované zdrojové údaje a univerzálne použiteľné údaje
(Vyberte všetky údaje, o ktoré máte záujem)
Monitoring krajiny
(Vyberte všetky údaje, o ktoré máte záujem)
Hydrografia
(Vyberte všetky údaje, o ktoré máte záujem)
Pôda
(Vyberte všetky údaje, o ktoré máte záujem)
Vegetácia
(Vyberte všetky údaje, o ktoré máte záujem)
Klíma a klimatické zmeny
(Vyberte všetky údaje, o ktoré máte záujem)
Fyzikálne a chemické vlastnosti atmosféry
Informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach atmosféry nájdete na linke https://tinyurl.com/y5dxtjx6. Údaje o ktoré máte záujem prosím vpíšte do textového poľa tejto odpovede
Ak máte záujem o iné údaje, ktoré nie sú uvedené v dotazníku prosím uveďte o aké údaje máte záujem
Ako často plánujete využívať údaje programu Copernicus? *
Možnosti využitia údajov Copernicus
Uveďte prosím stručne v akých oblastiach by ste údaje z programu Copernicu využili
Poznámka
V prípade záujmu doplniť akékoľvek relevantné informácie, prípadne zanechať odkaz, alebo otázku (ku ktorej je potrebné nižšie uviesť e-mail pre odpoveď)
Ak máte záujem o spoluprácu pri distribúcii a využívaní údajov programu Copernicus alebo o zaslanie informácií o vyhodnotení dotazníka prosím uveďte Váš kontaktny e-mail
Súhlas s použitím osobných údajov *
Súhlas s použitím osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tým aj Nariadenia Európského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spracúvanie osobných údajov je v zmysle § 13 ods. 1. e. nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy