สมัครเรียน ป.ตรี มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม Online ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
- คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา / ค.บ. (สังคมศึกษา)
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ / ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ / ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)

ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-532106 หรือ 084-6011788 หรือเว็ปไซต์ www.mcunkp.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร >>> https://drive.google.com/file/d/1RO-3Hs2i9qsAeIaGv_rlmqiEzkfYGnBd/view?usp=sharing
แผ่นพับ >>> https://drive.google.com/open?id=1nED_cEMtx8KRwQYtknqoq8FwGm2Wq_U9
โปสเตอร์ >>> https://drive.google.com/open?id=1CI1sHrqpMwMvy_sKl9B8JUP2-8LHNDsA
ระเบียบการรับสมัคร>>> https://drive.google.com/file/d/1QqkYb6Z6DWcsTSLejTvTUyC5Zm-6EG03/view?usp=sharing

กรอกข้อมูลสมัคร Online
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ชื่อ - นามสกุล *
(ตัวอย่าง : นางสาวมุทิตา ใจเที่ยง)
Your answer
รหัสประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับนิสิตต่างประเทศ *
(ตัวอย่าง : 1234567891234)
Your answer
สถานที่เกิด *
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) *
(ตัวอย่าง : 084-6011788)
Your answer
วุฒิการศึกษา (ที่ใช้สมัคร) *
สถานศึกษา (ที่สำเร็จการศึกษา) *
(ตัวอย่าง : โรงเรียนธาตุพนม)
Your answer
เลือกสมัครเรียนสาขาวิชา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service