Tisztelt Pécsi Polgár!
1. Ön mely feladatokat tartja a legfontosabbaknak?
Több választ is megjelölhet.
2. Az önkormányzat számos fejlesztést indíthat. Ön melyeket tartaná a legfontosabbaknak?
Több választ is megjelölhet.
3. Ön mely társadalmi csoportokat részesítené kiemelt figyelemben az önkormányzat részéről? Nyilván azzal a megkötéssel, hogy egyetlen csoportot sem szabad elhanyagolnia a városvezetésnek.
Több választ is megjelölhet.
4. Tudjuk, egyre inkább érezzük, hogy környezetünk hatalmas, gyakran negatív változáson megy keresztül. Márpedig nekünk a környezet kínálta biztonságra szükségünk van. Ezért is szeretnénk pályázni az Európa Zöld Fővárosa címre. Ön egyetértene ezzel?
5. Én úgy vélem, Pécsnek fel kell iratkoznia végre a világtérképre. Ezért több célt is ki kell tűzni, mert azokból, sikeres megvalósítás esetén, az egész város gyarapodhatna. Ön támogatna az alábbi célok elérésében?
Több választ is megjelölhet.
6. „Tisztelt Vári Úr! Én támogatom Önt, de ígérje meg nekem, hogy...”
(S itt most Ön következik! Kérem, fogalmazza meg nekem röviden a velem szemben támasztott elvárásait, hogy közös munkánk első lépéseként én is tisztában legyek, mit is várnak tőlem a Pécsi Polgárok!)
Your answer
Kitöltő adatai
Adatvédelmi nyilatkozat

Amennyiben Ön nem jelöli meg a „hozzájárul a későbbi
kapcsolattartáshoz ikont”, levelében adott válaszait későbbi munkánk
során figyelembe vesszük, azonban személyes adatait továbbiakban nem
kezeljük. Ha Ön megjelöli a „hozzájárul a későbbi kapcsolattartáshoz
ikont”, önként hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait (név,
lakcím, életkor, e-mail-cím, telefonszám, aláírás) a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség pécsi szervezete (dr. Hoppál Péter elnök, 7632 Pécs,
Viktória utca 7., hoppal.peter@fidesz.hu), az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/697 számú rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja
alapján további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb
tájékoztatás céljából a hozzájáruló nyilatkozat, bármely időpontban
történő visszavonásáig kezelje. Személyes adatai kezelésével
összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a
törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz való jog. A
Fidesz a kezelt személyes adatokat harmadik személy részére nem adja
át, külföldre nem továbbítja és nem hozza nyilvánosságra. Jogai
érvényesítése, illetőleg megsértése esetén az adatkezelőhöz fordulhat
a következő levelezési címen: 7632 Pécs, Viktória utca 7. Az
adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panasszal élhet (elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

Elmúlt 18 éves? *
Required
Hozzájárul a későbbi kapcsolattartáshoz?
Név
Your answer
E-mail cím
Your answer
Telefonszám
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service