ใบสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) *
ปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(D.P.A.) *
ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) **
ปริญญาโท-เอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต(M.P.A. - D.P.A.) **
ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)**

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร 5.สำเนาใบปริญญาบัตร
2.สำเนาบัตรประชาชน 6.ผลการสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 7.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.ผลการศึกษา 8.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

*ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1,000 บาท
**ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
ทางธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)

สามารถสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://rcim.rmutr.ac.th/
และส่งเอกสารที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 02-441-6067, 092 442 8000, 084-3055-011
แฟกซ์ 02-441-6067 อีเมล rcim@rmutr.ac.th

สมัครหลักสูตร *
พื้นที่ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
เช่น 31/12/2515
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
Your answer
คณะ
Your answer
วุฒิการศึกษา
Your answer
ผลการศึกษา
Your answer
วันที่จบการศึกษา
เช่น 31/12/2515
Your answer
การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบัน/มหาวิทยาลัย *
Your answer
คณะ *
Your answer
วุฒิการศึกษา *
Your answer
ผลการศึกษา *
Your answer
วันที่จบการศึกษา *
Your answer
ผลสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
สอบวันที่
เช่น 31/12/2555
Your answer
ประวัติการทำงาน
ประวัติการทำงาน *
ตำแหน่ง, หน่วยงาน, ระยะเวลา
Your answer
รางวัล, งานวิจัย, ผลงานตีพิมพ์
Your answer
จุดมุ่งหมายและสิ่งที่คาดหวังจากการเรียน *
Your answer
ท่านทราบข่าวการรับสมัครทาง
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อค่ะ
การกรอกใบสมัคร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.