Inscripció Minicosplay

Inscripció al Minicosplay del Irasshai Cosplay Contest 2.
20 de juny a les 18:00, fins a 12 anys.

Inscripción al Minicosplay del Irasshai Cosplay Contest 2.
20 de junio a las 18:00, hasta 12 años.

Registration in the Minicosplay of the Irasshai Cosplay Contest 2.
June 20 at 18:00, until 12 years.

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question