Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βρυξελλών - Εγγραφές
http://gsebxl.europe.sch.gr/?page_id=749

Αναστέλλουμε την ηλεκτρονική φόρμα των εγγραφών, προκειμένου να αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητά της αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν από τη χρήση της (πχ. Το όριο των 100 αυτόματων μηνυμάτων που μπορούσε να στείλει κάθε μέρα).

Για το επόμενο διάστημα, επιστρέφουμε στον κλασσικό τρόπο εγγραφών, όπου το κάθε ΤΕΓ θα χειρίζεται ατομικά τη διαδικασία των εγγραφών.

Για περεταίρω οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία και το τι απαιτείται για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, απευθυνθείτε στους υπευθύνους των ΤΕΓ. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην Ιστοσελίδα URL: http://gsebxl.europe.sch.gr/?page_id=127
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy