แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT (ครูผู้สอนประเมินตนเอง)
วัตถุประสงค์
เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
คำชี้แจง
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอน มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
ชื่อครูผู้สอน
Your answer
โรงเรียน
Your answer
1. ระดับที่สอน(เลือกได้หลายตัวเลือก)
Required
2. รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms