แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT (ครูผู้สอนประเมินตนเอง)
วัตถุประสงค์
เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
คำชี้แจง
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอน มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
ชื่อครูผู้สอน *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
1. ระดับที่สอน(เลือกได้หลายตัวเลือก) *
Required
2. รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms