En studie om social integration och hälsa
Bakgrund och syfte
Vid Göteborgs universitet genomförs en Masters projekt enkätstudie kring hur personer upplever dagens samhälle i relation till livskvalitet, psykiskt välbefinnande och socioekonomiska förhållanden.
Förfrågan om deltagande
Du tillfrågas härmed om deltagande för att du har svenska, arabiska,eller engelska som modersmål eller god kunskap i ett av dessa språk och därmed har erfarenheter och kunskaper av att leva i Sverige.
Vilka är riskerna?
Det finns inga risker med att Du deltar i denna undersökning.
Finns det några fördelar?
Det finns inga fördelar för dig personligen att delta i denna undersökning, men det ger oss möjlighet att få en ökad förståelse för hur man kan se på sin livssituation och ett referensvärde till vårt frågeformulär.
Hantering av data och sekretess
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. De registreras med en studiekod och inte personnummer, namn eller något personidentifierbart data. Datamaterialet kommer att förvaras på säkert sätt, inlåst i brand- och stöldsäkert utrymme och kodnyckel kommer att förvaras åtskilt från data i lösenordsskyddade datorer.
Hanteringen av dina uppgifter regleras av GDPR Personuppgiftsombud vid Göteborgs universitet är Kristina Ullgren, telefon 031-786 10 92.
Hur får jag information om studiens resultat?
Studiens resultat kommer att sammanställas i en Mastersavhandling och i en vetenskaplig artikel
Frivillighet
Medverkan är frivillig och du kan när som helst och du har rätt att när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande.Projektansvarig Ansvarig för insamling av data
John Chaplin, docent, Susan Ghalayini. Masterprogram i
Göteborgs universitet folkhälsovetenskap,
Inst. för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Göteborgs universitet. Report Abuse