Ongevalaangifte

  Aangifte van een ongeval (TC Rumbeke / ROTAC / Rista)

  Onze club is verzekerd bij Ethias via de VTV. Bij een ongeval moet de verantwoordelijke van de club zo vlug mogelijk een ongevalaangifte indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Vanaf nu moeten de slachtoffers van een ongeval of hun ouders zo snel mogelijk (binnen de 24 uur) het ongeval melden via dit formulier. De verantwoordelijke van de club vult dan de ongevalaangifte in. Het slachtoffer krijgt een ongevalnummer. Dat is zeer belangrijk bij de communicatie met Ethias. Het slachtoffer krijgt verder een medisch attest opgestuurd naar thuis. Dit moet ingevuld worden door de dokter en opgestuurd worden naar Ethias (adres staat op het medisch attest). Indien uw doktersbriefjes krijgt, maak daar steeds een kopie van. Dien het doktersbriefje in bij uw mutualiteit en vraag een verschilstaat. U bewaart: kopies van de doktersbriefjes en de verschilstaten van het ziekenfonds Indien u naar de apotheker moet, vraag aan de apotheker een document voor de verzekering Indien je genezen bent, stuur je alles (neem van alles in voorzorg een kopie voor jezelf) naar Ethias met vermelding van het ongevalnummer. Wat je niet moet doen: - Bellen naar een bestuurslid om het ongeval aan te geven. - Papieren opzenden naar de club.

  Identiteit van het slachtoffer

  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Details van het ongeval

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Indien het slachtoffer minderjarig is (dus minder dan 18 jaar):

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Getuigen

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Derden

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Diverse info

  This is a required question