แบบลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา วิจัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 4.0
โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา วิจัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 4.0

ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง R-114 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ปัญหา ข้อจำกัด ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนายกระดับงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และทราบถึงตัวอย่างงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ในเวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้อง R-114 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00 - 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.15 - 14.00 น. การบรรยายพิเศษ ตัวอย่างงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ: Microchannel reactor and its applications
Speakers: Professor Goran Jovanovic
Department of Chemical Engineering, Oregon State University
14.00 - 14.30 น. การบรรยายแนะนำงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
“แนะนำสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)”
“แนะนำภาพรวมความร่วมมืองานวิจัย บริษัทไทยออยล์ฯ”
“แนะนำสายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน): open for innovation”
14.30 - 14.45 น. ร่วมรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.45 น. การเสวนาหัวข้อความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาวิจัย มุ่งสู่ มหาวิทยาลัย 4.0
โดยวิทยากร
1. ดร.ธนา ศรชำนิ นักวิจัยฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. คุณ ธีรเจต บุญพยุง ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณ เบ็ญจวรรณ ป้องนพภา ผู้จัดการส่วนวิจัยโรงงานต้นแบบและแบบจำลอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
15.45 - 16.00 น. ตอบข้อซักถามประเด็นปัญหา
16.00 พิธีปิดโครงการโดย ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ชื่อ - สกุล
Your answer
สถานภาพ
Required
หน่วยงาน
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ
Your answer
e-mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms