Konkurs Matematyczne Preteksty - zgłoszenie szkoły/przedszkola.
Wypełnia wyłącznie osoba, która będzie koordynatorem konkursu w swojej placówce i wcześniej uzyskała na to zgodę dyrekcji swojej szkoły/swojego przedszkola.

Po wypełnieniu tego formularza i kliknięciu w przycisk "Prześlij", prosimy bardzo uważnie przeczytać wyświetlone informacje i zastosować się do podanej instrukcji.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
DANE PLACÓWKI
UWAGA!
Prosimy o uważne wpisy, ponieważ wprowadzone dane NIE BĘDĄ poprawiane ręcznie, po nadaniu szkole/przedszkolu [identyfikatora placówki] . Będą one figurowały bez poprawek, na wszystkich dokumentach konkursu - m. in. na dyplomach, adresach do korespondencji itp.
Szkoła/przedszkole - typ placówki: *
Szkoła ponadpodstawowa to szkoła z maturą, inna niż szkoła branżowa I stopnia.
Szkoła/przedszkole - województwo: *
Szkoła/przedszkole - powiat: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę powiatu, w którym znajduje się placówka, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów a co najwyżej na ich początkach. Np. właściwy wpis to: wałbrzyski, a nie WAŁBRZYSKI, albo Wrocław, a nie WROCŁAW.
Szkoła/przedszkole - gmina: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę gminy, w której znajduje się placówka, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów a co najwyżej na ich początkach. Np. właściwy wpis to: Jelenia Góra, a nie JELENIA GÓRA.
Szkoła/przedszkole - miejscowość: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę miejscowości, w której znajduje się placówka, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów a co najwyżej na ich początkach. Np. właściwy wpis to Zielona Góra, a nie ZIELONA GÓRA. Wpis nie będzie poprawiany i będzie używany wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Szkoła/przedszkole - nazwa: *
Prosimy wpisać tylko nazwę placówki, BEZ nazwy miejscowości (wpisanej wyżej). Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów - poza odpowiednimi skrótami - a co najwyżej na ich początkach. Wprowadzona nazwa nie będzie później poprawiana i będzie używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Szkoła/przedszkole - ulica i nr budynku: *
Prosimy wpisać tylko nazwę ulicy/placu i nr budynku, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów - poza odpowiednimi skrótami - a co najwyżej na ich początkach. Jeżeli Państwa miejscowość nie ma ulic/placów, to prosimy o nazwę miejscowości i nr budynku. Wprowadzone dane nie będą później poprawiane i będą używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Szkoła/przedszkole - kod pocztowy: *
Prosimy wpisać tylko kod pocztowy, bez spacji, z myślnikiem. Wprowadzone dane nie będą później poprawiane i będą używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Szkoła/przedszkole - miejscowość poczty: *
Prosimy wpisać tylko miejscowość poczty, bez kodu pocztowego. Wprowadzone dane nie będą później poprawiane i będą używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Szkoła/przedszkole - adres e-mail sekretariatu: *
Prosimy wpisać tylko adres e-mail sekretariatu, w postaci "wysyłkowej", a nie antyspamowej np. z "(at)". Np. początek poprawnego wpisu to abc@, a nie abc(at). Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi komunikację.
Szkoła/przedszkole - adres strony internetowej: *
Prosimy o adres oficjalnej strony internetowej na wypadek, gdybyśmy np. musieli szybko uzupełnić nieplanowane dane, bez "zawracania głowy" koordynatorowi. W przypadku braku własnej strony www szkoły/przedszkola, prosimy o podanie strony Państwa placówki w Biuletynie Informacji Publicznej. Prosimy o wpis BEZ http:// lub https://
Klauzula informacyjna
Informujemy, że dane koordynatora są zbierane w związku z organizacją Konkursu Matematyczne Preteksty przez firmę MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Psie Pole 10, i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
Jeżeli koordynator wyrazi taką wolę - będą również przetwarzane w celu przesyłania newsletterów drogą elektroniczną.
Koordynator konkursu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi pełnienie funkcji koordynatora konkursu w placówce.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy MATEJUK EDUKACJA i polityką prywatności firmy Google.
Zbiór danych został zgłoszony do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i podlega ochronie zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Jeżeli koordynator nie zamówi niżej wymienionych newsletterów, to jego dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia swojej funkcji w konkursie, w związku ze sprawozdawczością finansową.
Jeżeli koordynator zamówi niżej wymienione newslettery, to będą one wysyłane do momentu otrzymania jego rezygnacji.
DANE KOORDYNATORA
Koordynator - imię: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na ich początkach. Np. właściwy wpis to Anna, a nie ANNA. Wpis będzie używany wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Koordynator - nazwisko: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na ich początkach. Np. właściwy wpis to Kowalska, a nie KOWALSKA. Wpis będzie używany wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Koordynator - adres e-mail BEZPOŚREDNIEGO kontaktu: *
WAŻNE! Ponieważ część informacji będzie poufna i kierowana wyłącznie do koordynatora, to musi być adresem skrzynki pocztowej, do której dostęp ma WYŁĄCZNIE KOORDYNATOR. Musi być więc inny, niż adres e-mail sekretariatu placówki. Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi komunikację.  Nie może być adresem skrzynki pocztowej z włączoną blokadą wiadomości automatycznych.
Koordynator - telefon: *
Na wszelki wypadek (staramy się z tego nie korzystać), prosimy o numer telefonu bezpośredniego kontaktu, na który również można wysłać informację sms - gdyby zaszła taka potrzeba.
Koordynator - tytuł grzecznościowy: *
Na wypadek, gdybyśmy chcieli np. napisać oficjalny list z podziękowaniem za współpracę.
Z polecenia:
Jeżeli Konkurs Matematyczne Preteksty polecił Państwu koordynator z innej placówki i chcecie mu Państwo za to podziękować, to prosimy o wpisanie jego adresu e-mail, którego użył, kiedy sam zgłaszał udział swojej placówki.
Znam regulamin konkursu. *
Required
PRAWA AUTORSKIE *
Zarówno układ i konstrukcja całego tekstu i zadań konkursu, jak i poszczególne zadania (które nie są typowymi zadaniami ćwiczeniowymi, więc każde stanowi osobny utwór), są dziełem autora i wydawcy. Ich stworzenie zajmuje sporo czasu i energii, a przede wszystkim wymaga unikalnych umiejętności. Jak czulibyście się Państwo, gdybyście stworzyli coś, na co "nie wpadł" nikt inny i poświęcilibyście na to kilka miesięcy ciężkiej pracy, a potem wszyscy korzystaliby z tego, nie wspominając, kto to wymyślił?  Prosimy więc o potwierdzenie, że otrzymane materiały będą wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, oraz że nie będą przekazywane innym osobom w żadnej formie (elektronicznej, papierowej, ustnej itp.), a zwłaszcza - nie będą publikowane w Internecie, bez wcześniejszej zgody autora.
Required
KOMUNIKACJA
Przetwarzanie i komunikacja konkursowa *
Zgadzam się na przetwarzanie powyższych danych i komunikację związaną z konkursem.
Required
Newsletter MatPret *
Jeśli chcecie Państwo bezpośrednio otrzymywać bieżące informacje o podobnych inicjatywach projektu Matematyczne Preteksty (newsletter), to zaznaczcie pole "Tak", po przeczytaniu oświadczenia Waszej woli: "Proszę o przesyłanie drogą elektroniczną, na wyżej podany adres e-mail, wiadomości dotyczących różnych działań w ramach projektu Matematyczne Preteksty (MatPret.pl). Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów od firmy MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy Psie Pole 10, drogą elektroniczną."
UWAGA! WAŻNE!
1. PRZED KLIKNIĘCIEM w przycisk "Prześlij", prosimy bardzo dokładnie sprawdzić wprowadzone wyżej dane.

2. PO wypełnieniu tego formularza i kliknięciu w przycisk "Prześlij", prosimy bardzo uważnie przeczytać wyświetlone informacje i zastosować się do podanej instrukcji.

3. Ponieważ weryfikacja zgłoszenia jest kilkuetapowa, prosimy uważnie przeczytać wszystkie nasze maile, od początku DO KOŃCA.
Jest to obecnie konieczne, ze względu na procedury cyberbezpieczeństwa oraz procedury RODO.

W przeciwnym przypadku, zgłoszenie może być niemożliwe.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy