Registrace člena AŠSK
Vyplní zákonný zástupce nezletilého uchazeče o členství nebo dospělý uchazeč o členství ve Školním sportovním klubu Český Dub. Přihláška je vždy na kalendářní rok a vyplňuje se pouze jednou (i když dítě navštěvuje více sportovních kroužků).
Školní sportovní klub Český Dub
Komenského 46
463 43 Český Dub
Registrační číslo školního sportovního klubu: LIB/460/27

Škola:
Základní škola Český Dub, p.o.
Komenského 46
463 43 Český Dub
IČ: 70695261

Předseda ŠSK:
Mgr. Matěj Hodač
776 221 265, matejhodac@seznam.cz

Příjmení a jméno člena (dítěte či dospělého člena): *
Pište prosím velká začáteční písmena včetně háčků a čárek. Nejdříve příjmení a poté jméno!
Your answer
Datum narození člena (dítěte či dospělého člena): *
MM
/
DD
/
YYYY
Třída: *
Příjmení a jméno zákonného zástupce. *
Dospělí členové napíší své jméno. Pište prosím velká začáteční písmena včetně háčků a čárek. Nejdříve příjmení a poté jméno!
Your answer
Kontaktní email:
Pro snadnější komunikaci. Pokud email nemáte vyplňte kontaktní telefon.
Your answer
Kontaktní telefon: *
Your answer
Prohlášení:
Projevuji vůli se jako člen spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., podílet se na činnosti spolku, vytvářet podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci školního sportovního klubu v souladu s účelem a posláním spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., dle stanov spolku.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, se stanovami souhlasím a budu jimi vázán. Projevuji vůli být členem Školního sportovního klubu Český Dub / pobočného spolku AŠSK.
- Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození) pro statistické účely AŠSK a pro účely vedení seznamu členů AŠSK
- Souhlasím s uveřejněním svého jména a fotografie na tiskových materiálech a videozáznamech z činnosti AŠSK
- Souhlasím s poskytnutím nezbytných údajů (jméno, příjmení, dat. narození) pro žádosti o dotace na podporu činnosti AŠSK poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, bude-li to podmínkou poskytnutí takové podpory
- Souhlasím s účastí na aktivitách organizovaných v rámci ŠSK ve smyslu stanov, zavazuji se při účasti na aktivitách organizovaných v rámci činností AŠSK jednat v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a fair play
- Beru na vědomí, že jednám při sportovních a pohybových činnostech v rámci AŠSK na svoji vlastní odpovědnost a zavazuji se vždy chovat tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku. AŠSK nenese odpovědnost za škodu na zdraví či majetku svých členů při sportovních a pohybových aktivitách. Tím není dotčena odpovědnost školy či školského zařízení za žáky, kteří se jako zástupci školy či školského zařízení účastní sportovních či pohybových činností realizovaných AŠSK.

Stanovy spolku dostupné zde: http://www.assk.cz/down/dokstanovy.pdf

Souhlas s prohlášením (člen–dítě): *
Souhlas s prohlášením (zákonný zástupce dítěte) *
Členství vzniká vyplněním tohoto formuláře a zaplacením členského příspěvku AŠSK. Dospělí členové potvrdí souhlas.
Symbolický členský příspěvek 20 Kč na kalendářní rok bude neprodleně zaplacen členem nebo zákonným zástupcem: *
Upřesnění:
Příspěvek na činnost kroužku je vybírán vedoucími kroužků, kteří určují i jeho výši (některé kroužky jsou zdarma). Členský příspěvek AŠSK (20 Kč) je vybírán zvlášť a pouze jednou od každého člena (i když dítě navštěvuje více kroužků).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms