แบบเก็บข้อมูลการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2559
Email address *
ส่วนที่ 1
ข้อมูลรายละเอียดของนักเรียน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
ื่เช่น สุชาดา ขยันยิ่ง
Your answer
เลขประจำตัวนักเรียน *
เช่น 33242 ไม่ใช่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
Your answer
เลขประชาชน 13 หลัก *
Your answer
ห้องเรียน *
เลขที่ *
Your answer
*
Required
ชื่อสถาบัน *
กรณีศึกษาต่อ โปรดระบุ รายละเอียด เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , วิทยาลัยโยนก
Your answer
วิทยาเขต/จังหวัด *
Your answer
คณะ *
Your answer
สาขาวิชาเอก *
Your answer
นักเรียนเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวโดยวิธี *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service