Kurz MMM 1 v termíne 23. - 25. 02. 2018
Srdečne Vás pozdravujem.

Teším sa, že ste prijali pozvanie na kurz Manželstvo Misia Možná 1 (MMM1) pre manželské páry, pod vedením rodinného spoločenstva novej evanjelizácie z Kubína, ktorý sa uskutoční 23. - 25. februára 2018 v Centre pre rodinu - Sigord, pri Presove

Prosím vyplniť formulár nižšie. Formulár je len pre Váš manželský pár, alebo pre pár, pre ktorý ste kurz rezervovali. Prosím, prečítajte si celý text. Príspevok je 95 EUR na manželský pár.

Inštrukcie k vyplneniu formulára:
emailom Vám príde tento email, kde je link, na ktorý treba kliknúť.
Následne sa Vám otvorí formulár s otázkami, ktoré treba vyplniť.
Povinné sú všetky otázky, okrem poznámky. Ak ich vyplníte, potom je na konci okienko s názvom "odoslať", na ktoré kliknite a po odoslaní Vám počítač napíše, že formulár bol odoslaný. Formulár ja potrebný vyplniť čím skôr.

Po správnom prihlásení Vám bude na uvedený email automaticky zaslaná kópia Vami vyplneného prihlasovacieho formulára. Táto Vám poslúži aj ako inštrukcia k úhrade účastníckeho poplatku. Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili aj emailom na adrese centrum.rodina@gmail.com

Verím, že na kurze zažijete pekný, Bohom požehnaný nový čas.


Termín
23.- 25. február 2018


Kurz MMM 1 bude prebiehať od piatka 16 hod. do nedele cca 15. hod. Prosím o presnosť.

Presná adresa konania kurzu

Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=h&z=16

Popis cesty pri ceste autom

Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, 4 km za dedinou Kokošovce, sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou

Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Kokošovce, Sigord, LOU (Lesnícke odborné učilište), centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.


Podmienky prihlásenia
Účasť: na kurz, keďže je to kurz pre manželské páry, sa chodí bez detí. Výnimkou je dieťa, ktoré je ešte dojčené. V takom prípade je si potrebné zabezpečiť vlastnú pestúnku, ktorá bude s dieťaťom v čase aktivít na kurze a vopred to nahlásiť. Je potrebné vopred si dohodnúť, či bude mať pestúnka miesto na prenocovanie.

Zrušenie účasti
Vaša prihláška je záväzná. Vzhľadom na to, že sa nám na aktivity hlási viac manželských párov, a každý z nich si potrebuje termín naplánovať dostatočne vopred, je dôležité, aby miesta na kurz boli záväzne obsadené. Ak ste zaregistrovaní a neprídete, môžete svojou neúčasťou ohroziť uskutočnenie kurzu. Preto sme zaviedli tieto storno podmienky:


Storno-príspevky
Výška storno príspevkov pri zrušení rezervácie pobytu závisí od času medzi okamihom stornovania a plánovaným nástupom na pobyt.

do 30 dní pred začiatkom ubytovania - vrátime Vám účastnícky príspevok, skrátený o paušálny manipulačný príspevok 6 €/osoba.
od 30 do 21 dní pred začiatkom ubytovania - 10% z príspevku na kurz/osoba
od 21 do 14 dní pred začiatkom ubytovania - 20 % z príspevku na kurz/osoba
od 14 do 5 dní pred začiatkom ubytovania - 40 % z príspevku na kurz/osoba
menej ako 5 dní pred začiatkom ubytovania - 60 % z príspevku na kurz/osoba

V nevyhnutnom prípade - choroba alebo iná vážna príčina (úmrtie príbuzných a pod.) - potrebné
priložiť doklad je možné Vašu účasť zrušiť pri manipulačnom príspevku 10 €/osoba.

V prípade, že by ste mali špeciálnu požiadavku na stravu (napr. bezlepková strava), oznámte to, prosím, e- mailom a tiež telefonicky na centrum.rodina@grkatpo.sk, tel: 0903983316.


Príspevok na manželský pár
- príspevok na tento kurz je *95 EUR* / manželský pár

(zabezpečené sú priestory, ubytovanie a strava od piatka večere do nedele obeda).
Príspevok treba *zaslať do 23.01.2018

Spôsob zaslania príspevku:

· Poštovou poukážkou na adresu: Peter Jakub, Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

· Poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom:

o Číslo účtu: 2625212213/1100, Tatrabanka, IBAN: SK58 1100 0000 0026 2521 2213

o Konštantný symbol: 0558

o Poznámka pre prijímateľa: MMM1 2/18 + meno a priezvisko (napr. MMM1 2/18 Tomas Petran).

· Osobne na mieste - len po dohode s o. Petrom Jakubom (0903983316)


Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili emailom na adrese centrum.rodina@grkatpo.sk.


Čo je potrebné doniesť?

Sväté písmo, zápisník, písacie potreby, osobné veci (je možnosť ísť aj do blízkej prírody na prechádzku), papuče ( v centre sa výlučne chodí v papučiach), Gréckokatolícku modlitebnú knižku (ak máte). Osobné hygienické veci (aj mydlo,uterák) ... veľa lásky, porozumenia, odvahy, radosti a dobrú náladu.

Prosíme, aby ste si nenosili rýchlovarné kanvice, variče a podobné zariadenia - v centre je zákaz ich používania z bezpečnostných dôvodov. Počas kurzu Vám bude k dispozícii čaj a káva za dobrovoľný príspevok. Káva z automatu je za určený príspevok. K dispozícii je chladnička, mikrovlná rúra a rýchlovarná kanvica. V centre je taktiež možnosť využiť samoobslužný bufet (nealko, sladkosti, slané drobnosti).
Čo je potrebné doniesť?


Kontakty

Ohľadom konkrétnych otázok v súvislosti s miestom, časom a programom, kontaktujte, prosím, o. Petra Jakuba (centrum.rodina@grkatpo.sk, alebo 0903983316).

Vaše osobné údaje:
1. Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia ...) poskytnuté objednávateľom pri využívaní služieb Centra pre rodinu - Sigord (ďalej len CPR - Sigord), sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 a č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov. CPR - Sigord sa zaväzuje zachovať dôvernosť osobných údajov a zaväzuje sa s nimi nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
2. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. a č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CPR - Sigord spracovávalo a uschovávalo jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CPR - Sigord a spracovávalo ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje CPR -Sigord tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže objednávateľ kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na centrum.rodina@grkatpo.sk a údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.
3. Počas akcie budú zhotovené fotografie a tie budú dané na našu webovú stránku Centra pre rodinu - Sigord. Objednávateľ udeľuje CPR -Sigord tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže objednávateľ kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na centrum.rodina@grkatpo.sk a údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.
4. CPR - Sigord sa zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretím osobám.


Prajeme Vám Bohom požehnaný čas.

Za organizačný tím

o. Peter Jakub

Email address *
Meno a priezvisko manžela *
Your answer
Dátum narodenia manžela *
Your answer
Stav manžela *
Vzdelanie manžela *
Meno a priezvisko manželky *
Your answer
Dátum narodenia manželky *
Your answer
Stav manželky *
Vzdelanie manželky *
Adresa trvalého pobytu *
Your answer
Kontaktný email *
Your answer
Kontaktný telefón *
Your answer
Dĺžka manželstva *
Počet detí *
Žijete v nejakom spoločenstve? *
Ak áno, napíšte v akom.
Your answer
Napíšte meno Vášho farského spoločenstva (farnosť) a kňaza vo vašej farnosti, kde žijete a prijímate duchovné dobrá. *
Your answer
Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze pre manželské páry? *
Súhlasím s prijímaním ďalších ponúk Centra pre rodinu - Sigord formou emailu podľa zákona č. 428/2002 a č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov *
Poznámka
Ak máte napr. bezlepkovú diétu a chcete takúto stravu.
Your answer
Čo očakávate od tohto kurzu? *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service