แบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23
**ขอให้ผู้กรอกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งแบบสำรวจ เนื่องจากเมื่อกดส่งแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก หรือติดต่อ ที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวชลธิชา กระแสศิล โทรศัพท์ 098-2853650
1. ชื่อโรงเรียน
1.1 ชื่อโรงเรียน *
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.
2.1 เครือข่าย MOENet
2.1.1 สภาพการใช้งานเครือข่าย MOENet *
2.1.2 ใช้งานเครือข่าย MOENet เพื่อวัตุประสงค์ใด *
หากไม่มีคำตอบใดๆกรอกเครื่อหมาย -
2.1.3 สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย MOENet *
หากไม่มีคำตอบใดๆกรอกเครื่อหมาย -
2.2 เครือข่าย UniNet
2.2.1 สภาพการใช้งานเครือข่าย UniNet *
2.2.2 ใช้งานเครือข่าย UniNet เพื่อวัตุประสงค์ใด *
หากไม่มีคำตอบใดๆกรอกเครื่อหมาย -
2.2.3 สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย UniNet *
หากไม่มีคำตอบใดๆกรอกเครื่อหมาย -
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทางโรงเรียนเช่าคู่สายเพิ่มเติม
3.1 การเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมจากบริษัทใด
(*กรุณาระบุความเร็ว และ วัตถุประสงค์ในการเช่าเครือข่ายเพิ่มเติม ในข้อ 3.2 และหากไม่ได้เช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมให้เลือกตอบอื่นๆ)
3.2 ระบุความเร็ว และ วัตถุประสงค์ในการเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม *
หากไม่มีคำตอบใดๆกรอกเครื่อหมาย -
4. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายในโรงเรียน
4.1 ชื่อ-สกุล *
4.2 เบอร์โทรศัพท์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy