ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น. (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่ต้องลงทะเบียน
ยกเลิกการลงทะเบียน
ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่ต้องลงทะเบียน
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy