Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty, spotkania, kręgi organizowane lub współorganizowane przez Fundację Edukacja w Wolności
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Chcę wziąć udział w warsztatach: *
Required
Czy będziesz potrzebować faktury?
Dane do faktury:
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Edukacja w Wolności zgodnie z zamieszczoną poniżej Polityką Prywatności, w procesie rekrutacji na kursy i warsztaty i w tym celu podaję swój adres e-mail i numer telefonu. *
Chcę otrzymywać informację m.in. o kursach, spotkaniach, warsztatach wyjazdowych organizowanych lub współorganizowanych przez Edukację w Wolności
Polityka Prywatności
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")

informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacja w Wolności z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Cztery Podkowy 9b/2b zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej oraz na adres e-mail info@edukacjawwolnosci.pl

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w związku z realizacją celów statutowych Fundacji. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów księgowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:​

- prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.


4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.


5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.


6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej.


8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą

o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


10. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service