සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල 2016 පැමිණීම තහවුරු කිරීම

බ්ලොග් අවකාශයේ මිතුරෝ 6 වන වරටත් සංවිධානය කරන සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල 2016 අපේ‍ර්ල් මස 30 වන සෙනසුරාදා දින වැල්ලවත්ත කුරේ ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වේ. බ්ලොග්කරුවන්ට මෙන්ම බ්ලොග් රසිකයන්ට ද, ෆේස්බුක් අාදී සමාජ ජාල භාවිතා කරන්නන්ට ද මෙවර සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල විවෘත ය.
අැතුලත්වීමේ ගාස්තුව රු 250/= කි. දිවා අාහාරය සපයනු ලැබේ.
වැදගත් - ඔබ සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල සඳහා සහභාගී වීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් පමණක් මෙම පෝරමය පුරවන්න. මෙම පෝරමය පිරවීමෙන් පසුව ඔබට සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙලට සහභාගී වීමට නොහැකි වන්නේ නම් කරුණාකර ඒ බව ඊ මේල් මගින් සංවිධායක මණ්ඩලය වෙත දන්වන්න.
පහත * ලකුණ දක්වා ඇති කොටස් පිරවීම අනිවාර්ය වේ.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question