แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2567
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบุ
1.1  เลขบัตรประชาชน *
1.2  คำนำหน้าชื่อ *
1.3  ชื่อ - สกุล *
1.4  วัน เดือน ปีเกิด *
1.5  สัญชาติ *
1.6  ศาสนา *
1.7  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
1.8  สำเร็จการศึกษาจาก *
1.9  หมายเลขโทรศัพท์ *
2. สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน
2.1 ระดับ ปวช.1 (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ม.3)
Clear selection
2.2  ระดับ ปวส.1 (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ปวช. ,ม.6)
Clear selection
2.3  ระดับ ปวส. ภาคพิเศษ มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ปวช. ,ม.6)
Clear selection
3. ข้อมูลครอบครัว
คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบุ
3.1 ชื่อ - สกุล บิดา
3.2 อาชีพบิดา
3.3 รายได้ต่อเดือน
3.4 ชื่อ - สกุล มารดา
3.5 อาชีพมารดา
3.6 รายได้ต่อเดือน
3.7 ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
4. เอกสารแนบใบสมัคร (นำมายื่นในวันมอบตัว) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
     4.1  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรอง   จำนวน  2  ฉบับ
     4.2  สำเนาสูติบัตร   จำนวน  1  ฉบับ
     4.3  สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร บิดา มารดา   อย่างละ  1  ฉบับ
     4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา   อย่างละ  1  ฉบับ
     4.5  ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   จำนวน  1  ฉบับ
5. อื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy