Admitere Colegiul universitar Spiru Haret Bucureşti - domeniul Sanitar
Adresa unde au loc înscrierile: Str. Ion Ghica nr. 13, etaj 3, camera 316, sector 3
Adresa: Bd. Basarabiei, Nr. 256, Sector 3, București
Tel: 021.314.00.75 int. 206
E-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
Email address
Telefon
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Your answer
Prima optiune - Denumirea calificării profesionale
Alegeți denumirea calificării profesionale la care doriți să vă înscrieți – învăţământ cu frecvenţă (IF).
A doua optiune - Denumirea calificării profesionale
Alegeți a doua opțiune a calificării profesionale la care doriți să vă înscrieți – învăţământ cu frecvenţă (IF).
1. Numele de familie la naștere
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
Your answer
2. Numele de familie actual
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
Your answer
3. Prenumele complet
Se introduce prenumele candidatului.
Your answer
4. Inițiala tatălui/mamei
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
Your answer
5. Codul Numeric Personal
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
Your answer
6. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
Your answer
7. Domiciliul stabil
Se introduce adresa de domiciliu a candidatului.
Your answer
8. Instituția de învățământ absolvită
Se introduce denumirea instituției de învățământ absolvită de candidat precum și localitatea instituției.
Your answer
9. Anul absolvirii
Se introduce anul absolvirii instituției de învățământ.
Your answer
10. Seria și numărul diplomei de bacalaureat
Se introduce seria și numărul diplomei de bacalaureat (numai dacă aceasta a fost eliberată) sau seria şi numărul certificatului de absolvire pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat.
Your answer
11. Media obținută la examenul de bacalaureat
Se introduce media obținută la examenul de bacalaureat sau media generală a anilor de liceu pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat.
Your answer
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
Your answer
Declar, pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, că informațiile aferente sunt corecte și reale.
Am luat cunoștință că dacă nu voi confirma locul ocupat până la data de 01 august 2017 (pentru înscrierile din perioada 15 ianuarie – 31 iulie 2017), respectiv 14 septembrie 2017 (pentru înscrierile din perioada 01 august – 14 septembrie 2017) voi pierde acest drept.
Am luat cunoștință că, în eventualitatea în care voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calității efective de elev) se face după prezentarea actelor în original sau copii certificate de comisia de admitere la sediul colegiului, în termenul stabilit.
* Acest formular se utilizează pentru preînscrierea candidaților la calificările profesionale din cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret.
Înscrierea efectivă, prin completarea formularelor de înscriere, depunerea acestora la sediul colegiului și parcurgerea celorlalți pași necesari obținerii calității de elev se realizează prin contactarea secretariatului colegiului la adresa afișată.
Informațiile înscrise în Formularul de înscriere – preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universitatea SPIRU HARET. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms