ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ Скопје Пријава за упис на ученици во I одделение шестгодишно основно балетско образование
Во основно балетско образование можат да се запишат во I одделение ученици кои во редовна настава во матичното училиште следната учебна година ќе бидат во IV, V, или VI одделение.
По претходна проценка на способноста на кандидатите, учениците кои ќе бидат V или VI одделение во редовната настава , а поседуваат квалитети да ја следат наставната програма од II одделение балетско образование, ќе се запишат директно во II одделение.

УПАТСТВО: Оваа пријава е електронска и автоматски ги праќа податоците во нашиот училишен центар. Поради тоа, пополнувањето на пријавата мора да е со кирилични букви. Пријавата ја пополнува родител на ученикот и истиот гарантира за точноста на податоците.

Внесете ја вашата е-пошта каде ќе добиете пополнет образец од пријавата како доказ дека истата е пополнета и испратена до нашиот училишен центар.
Email address *
Потребни документи и важни информации
Потребни документи
На денот кога ќе се полага приемниот испит треба да се донесат и остават на комисијата следните документи:

1. Пријавата која ја пополнувате (електронски)
2. Фотокопија од извод од матична книга на родени на ученикот;
3. Потврда за редовност од матичното училиште каде што учи ученикот или од следната учебна година ќе биде запишан во прво одделение (на денот на полагање на испитот);
4. Лекарска потврда од спортска медицина

Важни информации:

• во I одделение нема да бидеме во можност да ги запишеме сите кои ќе се пријават и ќе бидат запишани само учениците кои ќе го положат приемниот испит

• за балетско образование I, II и III одделение sе селективни и во следното одделение ќе продолжат само учениците кои успешно ќе го положат испитот на крајот на годината.

• распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој поединечно и поради тоа Ве молиме да ги прилагодите Вие сите други активности според распоредот кој ќе биде објавен на почетокот на учебната година


НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕРУВА СПОСОБНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ
(танцовалност, музикалност, телесни предиспозиции)

РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ТЕРМИНОТ ПРЕДВИДЕН ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ.

УЧИЛИШТЕТО НЕМА ДА БИДЕ ВО МОЖНОСТ ПОЕДИНЕЧНО ДА ВЕ ИНФОРМИРА ЗА ДАТУМОТ И ТЕРМИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ.

ЗАТОА ГИ МОЛИМЕ СИТЕ КОИ ПОДНЕСОА ИЛИ ЌЕ ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА, ТАА ИНФОРМАЦИЈА САМИ ДА ЈА ДОЗНААТ ОД НАШАТА ВЕБ СТРАНА.
Ако го прочитавте текстот и ги разбравте условите за запишување во основно балетско образование, кликнете на NEXT.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy