ใบตอบรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2562 : ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก "ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ"
วันที่ 23-24 ก.ค. 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การสมัคร และการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป
- ก่อนวันที่ 15 มิ.ย.62 จำนวน 2,500 บาท
- หลังวันที่ 15 มิ.ย.62 จำนวน 3,000 บาท

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ก่อนวันที่ 15 มิ.ย.62 จำนวน 2,000 บาท
- หลังวันที่ 15 มิ.ย.62 จำนวน 2,500 บาท

- เงินสด ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคมพยาบาลทหารบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
-โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า หมายเลขบัญชี 038-7-356678 และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง
Email: psompis@yahoo.com
Fax: 02-3545223
- หากประสงค์ส่งบทความ หรือจัดแสดงนวัตกรรมให้ส่งผ่าน Email: drsaisamorn2019@gmail.com (พร้อมระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรติดต่อ)

หมายเหตุ : (ผู้เข้าร่วมประชุม: จะได้รับหน่วย CNEU 16.5 หน่วยคะแนน และผู้นำเสนอผลงาน: ท่านจะได้นับการแสดงผลงานในการประชุมระดับชาติสามารถใช้ผลงานวิชาการได้ค่าคะแนนระดับ 0.2)

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ: http://bit.ly/2VFOcI5

แผ่นพับประชาสัมพันธ์: http://bit.ly/2VB7SNj

ใบเชิญเข้าร่วมประชุม: http://bit.ly/2DHP6tD

แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย และนวัตกรรม: https://drive.google.com/file/d/1b9sOukq9xvJNR0Rk7vYwrsuikJTskmHP/view?usp=sharing
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service