آزمون نهایی دوره : آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر برسلامت
شروع آزمون نهایی ، چهارشنبه ، 99/06/12 ، ساعت 10:00 الی 14:00

.
پشتيبانی: https://forms.gle/qbM1MjQxwANYW4C39
.
شهاب اطلاعی (پشتیبانی) 9652219-0936
.
خانم فیض آبادی (کارشناس آموزش) 88904220-021 داخلی :1
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy