แบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ให้โรงเรียนตอบแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
กิจกรรมย่อย
1. การบริหารงานวิชาการ...................โครงการ
Your answer
2. การบริหารงานทั่วไป....................โครงการ
Your answer
3. การบริหารงานบุคคล......................โครงการ
Your answer
4. การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน...................โครงการ
Your answer
5. การบริหารกิจการนักเรียน...........................โครงการ
Your answer
รายละเอียดผู้รายงาน
ชื่อ - สกุล : *
Your answer
หมายโทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sesao32. Report Abuse - Terms of Service