แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสัมมนา(Public) นักฝึกอบรมมืออาชีพ
Registration Forum (Public)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
วิธีชำระเงิน
- เงินสด
- โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 เลขที่ 052-3-02698-3 บัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”
- เช็คสัง่ จ่าย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รายละเอียดหลักสูตรสามารถดูได้ที่ www.pmat.or.th
หมายเหตุ:
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
2. วัน เวลาและสถานที่ ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดสัมมนาภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนกำหนดการจัดสัมมนาในแต่ละหลักสูตร
4. ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสัมมนาจำนวน 30 % ของค่าสัมมนาในแต่ละหลักสูตร และหากไม่เข้าร่วมในวันสัมมนา สมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าสัมมนาเต็มจำนวน
ท่านสนใจสมัครหลักสูตรนักฝึกอบรมมืออาชีพใน Moduleใด (สามารถเลือกได้หลายModule) *
Required
บริษัท / องค์การของท่าน *
Your answer
สถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PMAT. Report Abuse