Přihlašovací formulář na III. odborný seminář
Vážené sociální pracovnice, vážení sociální pracovníci,

ceníme si Vašeho zájmu o účast na další akci projektu MPSV "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II".

odborný seminář s tématem „Konflikty a agresivita v sociální práci“ proběhne v Liberci 20. listopadu 2019 v hotelu Babylon, Nitranská 1.

Seminář je jednodenní a je určen pro 50 sociálních pracovníků aktuálně vykonávajících sociální práci na celém území České republiky, včetně Prahy.

Seminář bude rozdělen na dvě části - teoretickou a praktickou. Účastníci semináře budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatků a započne interaktivní část pro předávání zkušeností.

Seminář seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také o možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část semináře bude věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích. Seminář se bude zabývat otázkami: Co je agrese? Jak vypadá agresivní chování? Seminář umožní vlastní prožitek, bude postaven na autentických zkušenostech účastníků. Bude kladen důraz na prevenci, pravidla a zásady jak s agresí, agresivním klientem či někým dalším zacházet a jak pracovat se svojí agresí.

Účast na semináři je nutná v celém rozsahu, při dřívějším odchodu není možné vydat osvědčení o účasti!
Seminář NENÍ akreditovaný a NELZE jej započítat do dalšího vzdělávání!

Vyplněním tohoto formuláře budete zařazen/a do výběru účastníků na seminář.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že účastníkům bude hrazeno celodenní stravné a cestovní náklady (Vztahuje se i na použití k přepravě vlastního motorového vozidla na místo konání akce, kdy lze proplatit cestovní náklady nejvýše v ceně jízdenky ve 2. třídě vlaku nebo na autobus, vždy pro nejkratší spoj z místa bydliště do místa konání pořádané akce, nelze proplatit jízdenky 1. třídou).

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 15. 11. 2019. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 16. 11. 2019.
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Titul před jménem *
Titul za jménem *
Telefonní číslo *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Název organizace, ve které pracujete *
Your answer
Název Vaší pracovní pozice (za splnění předpokladu odborné způsobilosti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů a současného výkonu činností sociální práce) *
Your answer
Oblast výkonu sociální práce *
Místo výkonu práce *
Your answer
Datum narození *
Your answer
Místo narození *
Your answer
Adresa trvalého bydliště *
Your answer
Korespondenční adresa
Your answer
Strava - kterou preferujete *
Účastnil/a jste se již nějaké akce v rámci projektu? *
Popište Vaši pracovní náplň (v délce cca 1/2 normostrany, jak vypadá Váš běžný pracovní den, jakým činnostem se reálně ve své práci věnujete). *
Your answer
Motivační dopis (1/2 normostrany) *
Your answer
Závěr
Děkujeme za Váš zájem účastnit se odborného semináře. Účast na této jednodenní akci je bezplatná (zahrnutá strava, cestovní náklady).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Veroniku Nájemníkovou, veronika.najemnikova@mpsv.cz, tel.:770 147 941.
Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Sdělené informace a osobní údaje slouží pouze pro potřeby projektu a nebudou zařazeny do žádné databáze. Projekt se zavazuje chránit údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde: Základní zásady zpracování a ochrany osobních údajů MPSV.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy