แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562
(ณ โรงแรมคียงโขง ชาเลย์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย)
ตอนที่ 1 โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องว่าง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
2. อายุในปัจจุบัน
3. ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจระดับใด
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้หรือเทคนิควิธีการมีความเหมาะสมระดับใด
3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับใด
4. สถานที่ในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับใด
5. อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมระดับใด
6. หลังจากที่ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วท่านมีความรู้ ความเข้าใจระดับใด
7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy