แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ รพ.บางกล่ำ ข้อมูลของท่านทางเราจะนำไปปรับปรุงต่อไป
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
ระดับความพึงพอใจ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง :
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service