Kvíz „Ptej se na evoluci“ - 15 otázek
Iniciativa „Ptej se na evoluci“ chce povzbudit každého k tomu, aby se pevně postavil proti všudypřítomné evoluční propagandě, masově se šířící jak v našich školách a univerzitách, tak v médiích. Ověřte si své znalosti o tomto tématu.

Autorem kvízu je Judah Etinger (CMI), do češtiny přeložil Jakob Haver.
1. Jak vznikl život? *
Která z následujících odpovědí nejlépe popisuje vznik živých buněk?
2. Jak vznikl kód DNA? *
Zvolte výrok, který nejlépe popisuje kód DNA:
3. Jak mohou mutace vytvořit tak obrovské množství informací? *
Zvolte nejpřesnější výrok.
4. Proč se přírodní výběr vyučuje jako evoluce? *
Vyberte nejlepší popis pro přirozený výběr:
5. Jak vznikly nové biochemické dráhy? *
Metabolismus živých organismů zahrnuje jedinečné, komplexní a vzájemně spolupracující metabolické dráhy, které umožňují vytvořit obrovské množství chemických látek. Evoluce od molekuly k člověku vyžaduje generování nových informací, aby se takové biochemické cesty vytvořily. Který výrok o biochemických drahách je pravdivý?
6. Živé organizmy se jeví jako naplánované; jak tedy evolucionisté vědí, že naplánovány nebyly? *
Živé organismy sice nejsou jednoduché struktury, ale svou složitost získaly postupně během milionů let, proto vykazují jen zdánlivě důkazy o inteligentním naplánování.
7. Jak vznikl mnohobuněčný život? *
Abychom mohli mluvit o evolučním vývoji mnohobuněčných organismů, musí dojít k následujícímu:
8. Jak vznikla pohlavnost? *
Které vysvětlení nejlépe popisuje evoluční původ pohlavnosti:
9. Proč chybějí (očekávané) nesčetné miliony přechodných fosilií? *
Jak dobře představuje fosilní záznam přechodné fosilie:
10. Jak mohly „živé fosilie“ zůstat nezměněné po údajné stovky milionů let? *
Kdyby nedošlo k evoluci a všechny živočišné a rostlinné druhy byly stvořeny najednou a žily společně (želvy, dinosauři, duby atd.), pak by ve vrstvách hornin měly existovat vedle fosilií dinosaurů i fosilie současných (stále žijících) zvířat a rostlin; a to právě nalézáme.
11. Jak vytvořila slepá chemie mysl/inteligenci, rozum, altruismus a morálku? *
Jaký výrok platí pro druh morálky, která mohla vyplynout z víry v evoluci?
12. Proč je evoluční „mytologický“ příběh tolerován jako „věda“? *
Evoluční vysvětlení jsou vyvíjena tak, aby vysvětlovala prakticky každý objev v přírodě, i když takové objevy jsou dokonce v rozporu s jinými názory evolučního myšlení. Díky tomu je evoluce v zásadě nenapadnutelnou hypotézou. Například byly vytvořeny scénáře, „vysvětlující“ evoluční přínos toho, proč jsou muži dominantnější a promiskuitnější než ženy – ale když byl u některých druhů objeven opak, bylo toto vysvětlení upraveno tak, aby „vysvětlovalo“ evoluční přínos i tohoto scénáře.
13. Kde jsou ty převratné vědecké objevy, za které vděčíme evoluci? *
Mnohé z nejdůležitějších pokroků v medicíně bylo provedeno bez nejmenšího využití evoluce. Které z následujících příkladů to jsou?
14. Proč se učí evoluce, teorie o historii, jako by se rovnala operační vědě? *
Ateista a plodný vědecký spisovatel Stephen Jay Gould jednou řekl, že biologie bez evoluce je jako chemie bez periodické tabulky (http://www.arn.org/docs/kansas/gouldks823.htm). Kreacionisté jsou neustále obviňováni z toho, že jsou protivědečtí, protože nepřijímají evoluční vysvětlení o historickém původu. Taková obvinění jsou účinnou taktikou evolucionistů, protože veřejnost si obecně neuvědomuje nebo nechápe rozdíl mezi „vědou o původu“ a „operační vědou“, přestože věda o původu je silně ovlivněna filozofickými předpoklady. Věda o původu nemá nic společného s druhem vědy, která bojuje s nemocemi nebo posílá člověka na Měsíc, což zahrnuje opakovatelné, testovatelné experimentování a pozorování.
15. Pokud se ve vědeckých učebnách vyučuje evoluce, proč v nich pak nelze vyučovat náboženství? *
Označte pravdivý výrok:
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy