Gel elektroforeza: priprema gela, bojenje PCR produkata i vizualizacija - napredni nivo
Ovaj kviz je namijenjen za učenike srednjih škola i studente
Za dodjelu certifikata o učešću u projektu potrebno je osvojiti minimalno 80 bodova (tačno riješiti 80% testa tj. 8 tačnih odgovora). 


Naziv projektaVITA - produkcija video materijala iz biologije i genetike
Projekat podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo
Ime i prezime *
10 points
Elektroforeza je kvalitativna metoda kojom se vrši prostorna separacija DNK ili RNK molekula u električnom polju u zavisnosti od njihovog elektriciteta i težine.
*
10 points

DNK ili RNK molekule se tokom elektroforeze kreću ka:

*
10 points
Mjehurići zraka u gelu mogu nepovoljno utjecati na elektroforezu. 
*
10 points

Polimerizirani gel u kadici se uranja u sistem za elektroforezu koji je ispunjen:

*
10 points

Da bi se dobila željena slika separacije DNK ili RNK fragmenata, gel se treba izložiti:

*
10 points

Kod agaroznog gela potrebno je odabrati i odgovarajuću:

*
10 points
Required
Fluorescenta boja se za DNK ili RNK fragmente veže interkalarno.     
*
10 points

Kroz pore agaroznog ili poliakrilamidnog gela, manji fragmenti DNK ili RNK se kreću:

*
10 points
Veličinu DNK ili RNK fragmenata na gelu određujemo pomoću 
*
10 points
Rezultati gel elektroforeze se ne posmatraju na transiluminatoru i sistemu za slikanje elektroforeze.  
*
10 points
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy